16 apartments near

View Options:
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1325 -to $2070
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1401 Sq. Ft.
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1350 -to $2110
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet633 -to 1180 Sq. Ft.
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1195 -to $1350
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet572 -to 663 Sq. Ft.
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1095 -to $1850
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet508 -to 1173 Sq. Ft.
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1150 -to $1835
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet570 -to 1192 Sq. Ft.
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$1195 -to $1595
 • Beds1 -to 3
 • Baths1
 • Square Feet600 -to 977 Sq. Ft.
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1295 -to $2695
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 3.5
 • Square Feet662 -to 1799 Sq. Ft.
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$1200 -to $1550
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet641 -to 1150 Sq. Ft.
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1100 -to $1995
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1422 Sq. Ft.
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1050 -to $1650
 • BedsStudio -to 2
 • Baths0 -to 2
 • Square Feet Sq.Ft.
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1150 -to $1475
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet575 -to 850 Sq. Ft.
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1360 -to $1575
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet599 -to 946 Sq. Ft.
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1395 -to $1875
 • BedsStudio
 • Baths1
 • Square Feet1000 -to 1512 Sq. Ft.
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1095 -to $1475
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet573 -to 861 Sq. Ft.
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$850 -to $1095
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet114 -to 650 Sq. Ft.
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$995 -to $1225
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet800 -to 1200 Sq. Ft.
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1325 -to $2070
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1350 -to $2110
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1195 -to $1350
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1095 -to $1850
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1150 -to $1835
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$1195 -to $1595
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1295 -to $2695
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$1200 -to $1550
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1100 -to $1995
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1050 -to $1650
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1150 -to $1475
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1360 -to $1575
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1395 -to $1875
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1095 -to $1475
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$850 -to $1095
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$995 -to $1225
No demographics data found.