16 apartments near

View Options:
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1305 -to $1965
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1401 Sq.Ft.
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1250 -to $2015
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet633 -to 1180 Sq.Ft.
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1060 -to $1245
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet572 -to 663 Sq.Ft.
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1086 -to $1925
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1422 Sq.Ft.
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1125 -to $1595
 • BedsStudio -to 2
 • Baths0 -to 2
 • Square Feet Sq.Ft.
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1305 -to $1475
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet599 -to 946 Sq.Ft.
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1075 -to $1795
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet508 -to 1173 Sq.Ft.
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1245 -to $1800
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet570 -to 1192 Sq.Ft.
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$1115 -to $1505
 • Beds1 -to 3
 • Baths1
 • Square Feet600 -to 977 Sq.Ft.
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1300 -to $2495
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 3.5
 • Square Feet662 -to 1799 Sq.Ft.
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1450 -to $1900
 • BedsStudio
 • Baths1
 • Square Feet1000 -to 1512 Sq.Ft.
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$1150 -to $1500
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet641 -to 1150 Sq.Ft.
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1125 -to $1475
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet575 -to 850 Sq.Ft.
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1100 -to $1390
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet573 -to 861 Sq.Ft.
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$695 -to $1050
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet114 -to 650 Sq.Ft.
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$950 -to $1095
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet800 -to 1200 Sq.Ft.
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1305 -to $1965
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1250 -to $2015
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1060 -to $1245
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1086 -to $1925
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1125 -to $1595
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1305 -to $1475
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1075 -to $1795
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1245 -to $1800
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$1115 -to $1505
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1300 -to $2495
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1450 -to $1900
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$1150 -to $1500
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1125 -to $1475
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1100 -to $1390
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$695 -to $1050
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$950 -to $1095
No demographics data found.