16 apartments near

View Options:
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1050 -to $1725
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1401 Sq.Ft.
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1085 -to $1730
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet633 -to 1180 Sq.Ft.
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$865 -to $1055
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet572 -to 663 Sq.Ft.
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$985 -to $1700
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1422 Sq.Ft.
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$900 -to $1395
 • BedsStudio -to 2
 • Baths0 -to 2
 • Square Feet585 -to 1063 Sq.Ft.
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$985 -to $1375
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet575 -to 850 Sq.Ft.
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$925 -to $1670
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet508 -to 1173 Sq.Ft.
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$895 -to $1285
 • Beds1 -to 3
 • Baths1
 • Square Feet600 -to 977 Sq.Ft.
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$975 -to $2370
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 3.5
 • Square Feet662 -to 1799 Sq.Ft.
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$895 -to $1250
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet641 -to 1150 Sq.Ft.
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1155 -to $1385
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet599 -to 946 Sq.Ft.
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$955 -to $1600
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet570 -to 1192 Sq.Ft.
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1140 -to $1755
 • BedsStudio
 • Baths1
 • Square Feet1000 -to 1512 Sq.Ft.
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$930 -to $1165
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet573 -to 861 Sq.Ft.
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$628 -to $829
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet500 -to 650 Sq.Ft.
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$685 -to $860
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet800 -to 1200 Sq.Ft.
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1050 -to $1725
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1085 -to $1730
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$865 -to $1055
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$985 -to $1700
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$900 -to $1395
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$985 -to $1375
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$925 -to $1670
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$895 -to $1285
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$975 -to $2370
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$895 -to $1250
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1155 -to $1385
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$955 -to $1600
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1140 -to $1755
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$930 -to $1165
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$628 -to $829
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$685 -to $860
No demographics data found.