16 apartments near

View Options:
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1005 -to $1665
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1401 sq.ft
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1085 -to $1670
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet633 -to 1180 sq.ft
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$895 -to $1055
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet572 -to 663 sq.ft
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1005 -to $1700
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet628 -to 1422 sq.ft
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$875 -to $1380
 • BedsStudio -to 2
 • Baths0 -to 2
 • Square Feet sq.ft
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1000 -to $1420
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet575 -to 850 sq.ft
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$912 -to $1653
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet508 -to 1173 sq.ft
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$953 -to $1597
 • Beds1 -to 2
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet570 -to 1192 sq.ft
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$975 -to $2369
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 3.5
 • Square Feet662 -to 1799 sq.ft
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$865 -to $1225
 • Beds1 -to 3
 • Baths1 -to 2
 • Square Feet641 -to 1150 sq.ft
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1145 -to $1375
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet599 -to 946 sq.ft
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$900 -to $1275
 • Beds1 -to 3
 • Baths1
 • Square Feet600 -to 977 sq.ft
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1128 -to $1745
 • BedsStudio
 • Baths1
 • Square Feet1000 -to 1512 sq.ft
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$925 -to $1185
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet573 -to 861 sq.ft
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$618 -to $819
 • Beds1 -to 2
 • Baths1
 • Square Feet500 -to 650 sq.ft
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$675 -to $850
 • Beds1
 • Baths1
 • Square Feet800 sq.ft
 • Apartment
3202 Unicorn Lake Blvd
Denton, TX 76210 (940) 220-5503
$1005 -to $1665
 • Apartment
3200 S Interstate 35 E
Denton, TX 76210 (940) 765-5412
$1085 -to $1670
 • Apartment
1509 Centre Place Dr
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$895 -to $1055
 • Apartment
712 S Elm
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1005 -to $1700
 • Apartment
210 E Sycamore St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$875 -to $1380
 • Apartment
102-B N Locust St
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1000 -to $1420
 • Apartment
311 E. Hickory
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$912 -to $1653
 • Apartment
321 W Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$953 -to $1597
 • Apartment
616 E Hickory St
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$975 -to $2369
 • Apartment
 • Loft
400 S Culberson
Gainesville, TX 76240 (940) 580-1750
$865 -to $1225
 • Apartment
1119 Hickory St.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$1145 -to $1375
 • Apartment
2105 Stella St
Denton, TX 76209 (940) 382-5000
$900 -to $1275
 • Apartment
115-117 N. Austin
Denton, TX 76201 (940) 382-5000
$1128 -to $1745
 • Apartment
219 University Dr.
Denton, TX 76205 (940) 382-5000
$925 -to $1185
 • Apartment
418 Demoye
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$618 -to $819
 • Apartment
9408 Running Bear 1-3
Aubrey, TX 76227 (940) 382-5000
$675 -to $850
No demographics data found.